Czy można handlować 12 listopada 2018 roku?

W mijającym tygodniu głośno było w mediach o planowanym ustanowieniu kolejnego dnia wolnego przypadającego na dzień 12 listopada 2018 roku. Nie będę w tym miejscu odnosił się do tego, jakie mogą być rzeczywiste powody wprowadzenia kolejnego dnia wolnego w tak krótkim odstępie czasu, lecz chciałbym zwrócić uwagę, jakie skutki projektowana ustawa może wywołać w kontekście możliwości prowadzenia działalności handlowej w dniu 12 listopada 2018 roku. Czy rzeczywiście handel w tym dniu będzie na gruncie projektowanej ustawy w pełni legalny jak zwykło się mówić?

Procedowana w parlamencie ustawa o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (nazwijmy ją w skrócie Ustawą o święcie w dniu 12 listopada 2018 roku), choć posiada jedynie 5 krótkich artykułów, co jest ewenementem w praktyce ustawodawczej, wywołuje poważne wątpliwości w zakresie wpływu ustanowienia święta na możliwość prowadzenia działalności handlowej w dniu 12 listopada 2018 roku. Z jednej bowiem strony projekt ustawy przewiduje, że 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od pracy, w którym jednak nie mają obowiązywać ograniczenia handlu wprowadzone ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (szerzej na temat tej ustawy i luk w jej treści możesz poczytać tutaj). Wydawać by się zatem mogło, że działalność handlowa w dniu 12 listopada 2018 roku ma być legalna i dopuszczalna – osoby, które lubią spędzać całe dnie na spacerach w centrach handlowych na pewno się cieszą.

Wbrew pozorom, sprawa nie jest jednak tak oczywista – przepisy Ustawy o święcie w dniu 12 listopada 2018 roku wywołują w tym zakresie wątpliwości, dodatkowo spotęgowane treścią kodeksu pracy i ustawy o dniach wolnych od pracy. Najpierw ustawodawca przewiduje bowiem, że ograniczenia z ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni nie znajdują zastosowania (co miałoby oznaczać, że co do zasady ograniczenia te miałyby zastosowanie, gdyby ustawodawca w Ustawie o święcie w dniu 12 listopada 2018 roku nie postanowił inaczej), zapominając, że przywołana ustawa nie mogłaby obejmować dnia 12 listopada 2018 roku, gdyż 12 listopada nie jest dniem wolnym od pracy w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy (nie jest świętem w rozumieniu tej ustawy), a ograniczenia w handlu obowiązują tylko w dni określone w tej ustawie. Trudno też zrozumieć, co ustawodawca ma na myśli, skoro najpierw jednoznacznie wskazuje, że 12 listopada 2018 roku nie obowiązują ograniczenia w handlu, by w kolejnym przepisie określić, jakie rodzaje działalności mogą być prowadzone w tym dniu.

Z drugiej zaś strony należy pamiętać, że kodeks pracy w odniesieniu do dni wolnych od pracy odwołuje się do przepisów o dniach wolnych od pracy, nie ograniczając się jedynie do ustawy o dniach wolnych od pracy (przepisy o dniach wolnych od pracy to pojęcie szersze niż ustawa o dniach wolnych od pracy). Tym samym, uznanie na gruncie Ustawy o święcie w dniu 12 listopada 2018 roku, że dzień ten jest dniem wolnym od pracy musiałoby skutkować przyjęciem, że zastosowanie znajdują ograniczenia przewidziane w kodeksie pracy. Z kolei przy założeniu, że w odniesieniu do dnia 12 listopada 2018 roku obowiązuje reżim prawny przewidziany w kodeksie pracy, oznaczałoby to, iż w tym dniu nie można prowadzić działalności handlowej, bowiem ta na gruncie kodeksu pracy nie jest dopuszczalna w dniach wolnych od pracy (niedziele i święta).

Wątpliwości zatem istnieją i są one istotne. Ponieważ ustawa nie została jeszcze uchwalona przez senat, wypada jedynie mieć nadzieję, że przed przyjęciem ostatecznej treści ustawy parlamentarzyści tą kwestię jednoznacznie uregulują, tak aby kolejny raz nie spotkać się z zarzutem, że uchwalana ustawa jest – delikatnie rzecz ujmując – niedopracowana, wywołując wątpliwości co jej treści.

Write a Reply or Comment