WYNAGRODZENIE

Grafika podziału

W relacjach z Klientem Kancelaria kładzie duży nacisk na ustalenie przejrzystych i czytelnych zasad współpracy, w tym wysokości wynagrodzenia oraz sposobu rozliczeń. Klient nie może być zaskakiwany.

Kancelaria wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klienta oferując elastyczne zasady rozliczenia usług prawnych. W zależności od zakresu świadczonej pomocy prawnej proponujemy następujące systemy rozliczeń:

wynagrodzenie ryczałtowe

kwota wynagrodzenia za daną usługę ustalana jest z góry, dzięki czemu Klient przed wykonaniem usługi ma świadomość kosztów, które będą się z tym wiązać

stawka godzinowa

proponowana wówczas, gdy nie jest możliwe określenie niezbędnego zakresu pomocy prawnej, ustalana w oparciu o stopień trudności i skomplikowania sprawy

ryczałt miesięczny

polecany podmiotom gospodarczym, na rzecz których Kancelaria świadczy stałą obsługę prawną; wynagrodzenie ustalane jest w stałej wysokości, bez względu na ilość rzeczywistego nakładu pracy

wynagrodzenie typu success fee

wynagrodzenie za pomoc prawną obejmuje niższe niż standardowe wynagrodzenie podstawowe oraz wynagrodzenie dodatkowe w razie osiągnięcia wyniku, który jest korzystny dla Klienta

W sprawach nietypowych lub szczególnie skomplikowanych istnieje możliwość ustalenia innych zasad współpracy i rozliczeń.

W sprawach procesowych minimalna wysokość wynagrodzenia wynika z przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 5 listopada 2015, poz. 1804 ze zm.).