Czym są standardy ochrony małoletnich i co grozi za brak ich wprowadzenia?

Już 15 lutego 2024 r. wiele podmiotów będzie mieć obowiązek wprowadzenia tzw. standardów ochrony małoletnich. To pokłosie uchwalenia ustawy o zmianie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw, w tym ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksulanym. Czym są i co grozi za brak ich wprowadzenia?

(więcej…)

Czy można handlować 12 listopada 2018 roku?

W mijającym tygodniu głośno było w mediach o planowanym ustanowieniu kolejnego dnia wolnego przypadającego na dzień 12 listopada 2018 roku. Nie będę w tym miejscu odnosił się do tego, jakie mogą być rzeczywiste powody wprowadzenia kolejnego dnia wolnego w tak krótkim odstępie czasu, lecz chciałbym zwrócić uwagę, jakie skutki projektowana ustawa może wywołać w kontekście możliwości prowadzenia działalności handlowej w dniu 12 listopada 2018 roku. Czy rzeczywiście handel w tym dniu będzie na gruncie projektowanej ustawy w pełni legalny jak zwykło się mówić? (więcej…)

Zakaz handlu w niedziele z licznymi wyjątkami i lukami

I stało się to, o czym mówiło się od dłuższego czasu – ustawa wprowadzająca ograniczenie (zakaz) handlu w niedziele została podpisana przez prezydenta. Zacznie ona obowiązywać z dniem 1 marca 2018 r., istotnie zmieniając otaczającą nas rzeczywistość. W jaki sposób ograniczony zostanie handel w niedziele i święta? Jakie wyjątki od zakazu przewiduje ustawa i czy możliwe jest obejście ograniczeń? Poniżej znajdziecie informacje istotne zarówno dla konsumentów (klientów) dokonujących zakupów w niedziele, jak i przedsiębiorców działających w sektorze usług i handlu. (więcej…)

Odpowiedzialność inwestorów za wynagrodzenie podwykonawców – zmiany w prawie

Dziś krótko: zapraszamy do zapoznania się z artykułem autorstwa mec. Piotra Furmagi, który został opublikowany na łamach najnowszego numeru magazynu “Miejsce Biznesu. Tarnowo Podgórne”. Poświęcony jest on praktycznym problemom związanym z wprowadzeniem nowych zasad odpowiedzialności inwestorów za wynagrodzenie podwykonawców zaangażowanych w proces budowlany. Z artykułem można się zapoznać poniżej, na stronach 36-37
(więcej…)

Kontakty rodzica z dzieckiem

Czy rodzic może bez konsekwencji nie wywiązywać się z ustalonych zasad dotyczących utrzymywania kontaktów z dzieckiem? Czy prawo przewiduje jakąś sankcję z tego tytułu, a jeśli tak, to jaką? Warto to wiedzieć. (więcej…)