Piotr Furmaga CV

PIOTR FURMAGA

Grafika podziału

Specjalizuje się w prawie nieruchomości i obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości, zagospodarowaniem przestrzennym oraz cywilnoprawnymi i administracyjnoprawnymi aspektami procesu budowlanego.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktykę zawodową rozpoczął w 2008 roku i przez kilka lat związany był z kancelarią radcowską specjalizującą się w obsłudze prawnej przedsiębiorców działających w branży deweloperskiej. W latach 2015 – 2016 współpracował z wiodącą poznańską kancelaria prawną, świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa nieruchomości, prawa umów gospodarczych i sporów sądowych.

Po pracy relaksuje się w rodzinnym gronie m. in. aktywnie spędzając czas ze swoim małym synkiem. Jest fanem żużla, piłki nożnej i koszykówki NBA. W wolnych chwilach zgłębia wiedzę z zakresu marketingu usług prawnych. Nie znosi bezczynności. Regularnie uczestniczy w konferencjach i spotkaniach branży deweloperskiej.

Język: angielski

e-mail: p.furmaga@furmaga.com.pl

WYBRANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Audyt prawny (due diligence) nieruchomości

Brał udział w audytach (tzw. due diligence) nieruchomości, w tym w audycie poprzedzającym zbycie dużego przedsiębiorstwa działającego w branży mięsnej oraz związanym z transakcją leasingu zwrotnego nieruchomości.

Proces inwestycyjno-budowlany

Doradza klientom w procesach inwestycyjno – budowlanych, w szczególności w kwestiach zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, umów sprzedaży i umów najmu.

Przygotowanie i negocjowanie umów gospodarczych

Negocjuje, sporządza i opiniuje umowy zawierane w obrocie gospodarczym, w szczególności umowy sprzedaży nieruchomości, umowy z projektantami, umowy o roboty budowlane.

Doradztwo dla branży deweloperskiej

Świadczy pomoc prawną grupie spółek z branży deweloperskiej, realizujących inwestycje komercyjne w zakresie budowy pawilonów handlowo – usługowych wiodących w Polsce sieci handlowych.

Postępowania sądowe, administracyjne i sądowoadministracyjne

Posiada bogate i poparte sukcesami doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych i cywilnych w sprawach dotyczących procesu inwestycyjno – budowlanego.

Dochodzenie wierzytelności

Pomaga przedsiębiorcom w dochodzeniu wierzytelności, doradza im w wyborze optymalnej taktyki procesowej i reprezentuje ich w sprawach sądowych o zapłatę należności.

Skarga pauliańska

Skutecznie doradzał klientom w sprawach o uznanie za bezskuteczne czynności dłużników i osób trzecich (tzw. skarga pauliańska) doprowadzając do zaspokojenia wierzycieli.

Publikacje prasowe

Jest autorem publikacji prasowych i internetowych dotyczących prawa gospodarczego.

AKTUALNOŚCI

W dniu 19 lipca 2014 roku radca prawny Piotr Furmaga uczestniczył w warsztatach negocjacyjnych prowadzonych w oparciu o licencję Harvard Law School. Harwardzki Model Negocjacji, uważany za najbardziej efektywny model negocjacji na świecie, polecany jest szczególnie prawnikom, bowiem uwzględnia specyfikę ich pracy.

Warsztaty prowadził wybitny znawca tematu, ekspert z dziedziny negocjacji – radca prawny Maciej Bobrowicz. W programie szkolenia główny nacisk kładzie się na ćwiczenia i prowadzenie symulacji negocjacji, w oparciu o specjalnie przygotowane kazusy. Umiejętności i praktyczna wiedza z zakresu negocjacji są niezwykle istotne w naszych realiach, biorąc pod uwagę koszty postępowań sądowych i czas ich trwania.