Danuta Urbaniak CV

DANUTA URBANIAK (of counsel)

Grafika podziału

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych doradzając inwestorom m. in. w zakresie nabywania nieruchomości, zawierania umów z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym oraz dochodzenia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umów.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykonuje zawód radcy prawnego z powodzeniem od 1982 roku. Prowadzi własną kancelarię radcowską w Poznaniu. Współpracuje z Kancelarią przy wybranych projektach.

Nawet poza pracą myśli o prawie, w szczególności nurtuje ją problematyka stabilności prawa i wpływu orzecznictwa sądowego na jego postrzeganie. Rekreacyjnie uprawia terenową jazdę na rowerze górskim i wycieczki piesze. Od lat nie ma sezonu zimowego, w którym nie szusowałaby na nartach po alpejskich stokach.

WYBRANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nabywanie i sprzedaż nieruchomości

Negocjuje warunki nabycia i sprzedaży nieruchomości, warunki w zakresie projektowania obiektów budowlanych i wykonawstwa.

Umowy w procesie inwestycyjnym

Konsultuje i nadzoruje przygotowanie umów zawieranych w procesie inwestycyjnym, a także asystuje przy ich zawieraniu na każdym etapie realizacji inwestycji.

Doradztwo prawne dla branży deweloperskiej

Broniła m. in. interesów dewelopera w sprawie o zapłatę milionowego odszkodowania z tytułu wad prawnych i fizycznych nieruchomości, wykazując całkowitą bezzasadność dochodzonego roszczenia.

Pomoc prawna przy budowie pawilonów sieci handlowych

Z sukcesami reprezentowała Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadmnistracyjnych, zainicjowanych w związku z realizowaniem inwestycji polegających na budowie pawilonów handlowo – usługowych wiodących w Polsce sieci handlowych.

Obsługa prawna sektora bankowego

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie obsługi regionalnej jednostki banku należącego do dużej zagranicznej grupy kapitałowej.

Zakładanie i likwidacja spółek kapitałowych

Świadczy pomoc prawną przy zakładaniu spółek kapitałowych, przygotowuje ich umowy i statuty, a także prowadzi likwidację takich spółek.

Sprawy rozwodowe i władza rodzicielska, prawo pracy i prawo wekslowe

Doradza Klientom i reprezentuje ich przed sądami w sprawach cywilnych, w tym rozwodowych i związanych z władzą rodzicielską, a także z zakresu prawa pracy i prawa wekslowego.

Skarga pauliańska

Skutecznie pomagała wierzycielom w dochodzeniu roszczeń przy wykorzystaniu tzw. skargi pauliańskiej.