Agata Furmaga CV

AGATA FURMAGA

Grafika podziału

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, a także w sporach sądowych i obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w trakcie studiów prawniczych, pracując od 2008 roku w jednej z poznańskich kancelarii radcowskich świadczących kompleksową obsługę prawną grupy spółek z branży deweloperskiej o zasięgu ogólnopolskim.

Fanka motoryzacji i sportów motorowych, w tym żużla i wyścigów samochodowych serii World Endurance Championship, amerykańskich seriali kryminalnych i gotowania. Co ciekawe, potrafi łączyć swoje zainteresowania jednocześnie przygotowując wykwintne danie i oglądając najnowszy odcinek Zabójczych umysłów lub kilkugodzinny wyścig na torze Silverstone.

Język: angielski

e-mail: a.furmaga@furmaga.com.pl

WYBRANE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Prawo spadkowe, rodzinne i opiekuńcze

Doradza i obsługuje Klientów indywidualnych w sprawach cywilnych, w tym dotyczących prawa spadkowego (sprawy związane m. in. z dokonaniem działu spadku, dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku) oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego (w tym sprawy rozwodowe, a także związane z władzą rodzicielską i podziałem majątku).

Prowadzenie sporów sądowych

Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów sądowych w sprawach o zapłatę, z tytułu nienależytego wykonywania umów oraz z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.

Bieżąca obsługa prawna i dochodzenie wierzytelności

Doradza podmiotom gospodarczym działającym m. in. w branży deweloperskiej, reklamowej, stalowej oraz recyklingowej w bieżącej obsłudze prawnej i dochodzeniu wierzytelności.

Zakładanie, przekształcanie i łączenie spółek

Doradza podmiotom gospodarczym w sprawach związanych z procesem zakładania i rejestracji spółek prawa handlowego, jak również w sprawach związanych z przekształcaniem i łączeniem istniejących spółek. Reprezentuje spółki prawa handlowego i stowarzyszenia w sprawach przed sądami rejestrowymi.

Proces inwestycyjno-budowlany

Opiniuje i przygotowuje umowy zawierane w toku procesu inwestycyjnego (m. in. umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy, umowy o roboty budowlane).